Over ons

Visie

De stichting is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich internationaal wil inzetten voor de mens in nood.

De stichting is niet gebonden aan enige kerk of organisatie. De stichting wil dit doel bereiken door geestelijke en materiële hulp te verlenen aan de medemens in de ruimste zin van het woord.

Stichting Gegevens

Naam:      St."Het Mosterdzaadje"
Adres:      Ryswickstraat 26
         6525RD Nijmegen
Tel. nr:     +31 24 3502475
E-mail:     ine.knoop@gmail.com

KvK nr:     41056349
Website:     https://hetmosterdzaadje.com

Giften

Uw Giften kunt u overmaken naar:

-  IBAN: NL84 INGB0000 209289  -

st. "Het Mosterdzaadje heeft een ANBI status.
Uw giften zijn daarom belasting aftrekbaar.

Post-Adres​

Adres:  Lankforst 2926
Postcode: 6538HD
Plaats:  Nijmegen
Land:   Nederland

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:   Daniël van Beek
        +31 6 14356360
        daniel@equflow.com
Vice-Vz:    Ine Knoop
        +31 24 3502475
        ine.knoop@gmail.com
Penn. meesters: Hans Vennis
        Mark Jogems
        +31 6 10760967
Secretaris:   Karin Jabben
        +31 6 45744937

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen honorarium; onkosten kunnen hun worden vergoed.