Over ons

Visie

De stichting is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich internationaal wil inzetten voor de mens in nood.

De stichting is niet gebonden aan enige kerk of organisatie. De stichting wil dit doel bereiken door geestelijke en materiële hulp te verlenen aan de medemens in de ruimste zin van het woord.

De stichting richt zich voornamelijk op projecten in Papua, Myanmar, Maleisie en  Israel, waarbij met lokale medewerkers hulp wordt geboden in onderwijs en 1e levensbehoeften. De lokale werkzaamheden worden voornamelijk gefinancierd door giften die vanuit Nederland wordt beheerd door de penningmeester van de Stichting. Jaarlijks wordt hiervan verantwoording afgelegd middels een financieel jaarverslag met toelichting in de bestuursvergadering

Toelichting op het beleidsplan:

Het beleid wordt bepaald door het bestuur van de stichting en is er op gericht de doelstelling zoals is vastgesteld in de statuten in te vullen. De stichting werft niet actief fondsen maar wordt financieel gesteund door een groep sympathisanten die op regelmatige basis financiele steun op rekening van de stichting stort ten gunste van de projecten die door de stichting worden gesteund. De mate van steun die aan de locale projecten in Papua, Myanmar, Maleisie en Israël wordt verleend is daar dan ook van afhankelijk. Werkzaamheden binnen het bestuur worden uitgevoerd door vrijwilligers zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Kosten worden dan ook alleen gemaakt voor het actueel houden van de website, bankkosten en eventuele reiskosten naar de gebieden die worden gesteund.

Verslag van de uitgeoefende werkzaamheden gedurende 2021

Algemeen:

Myanmar:

Vanwege de recente staatsgreep door het leger in Myanmar zijn de contacten en hulpverlening ernstig bemoeilijkt. Ook het reizen van- en naar Myanmar was niet mogelijk. Communicatie per email en telefoon is schaars. Toch gaat het werk door.

Papua:

De werkzaamheden gaan door en breiden zich steeds verder uit. Communicatie is mogelijk via email en telefoon, maar het reizen van en naar Indonesie/Papua is niet mogelijk geweest, voornamelijk door de strenge Covid regels. Er zijn grote zorgen over het vernielen van lokale gebouwen zoals kerken en andere ontmoetingsplaatsen.

Israel:

De werkzaamheden in Israel zijn beperkt geweest. Ook vanwege de Covid regels was reizen hiernaartoe niet mogelijk.

Maleisie:

Het werk in Maleisie gaat onverminderd door. Er is regelmatig contact met de lokale medewerkers.

Stichting Gegevens

Naam:      St."Het Mosterdzaadje"
Adres:      Ryswickstraat 26
         6525RD Nijmegen
Tel. nr:     +31 24 3502475
E-mail:     ine.knoop@gmail.com

KvK nr:     41056349
RSIN: 814362394 Website: https://hetmosterdzaadje.com

Giften

Uw Giften kunt u overmaken naar:

-  IBAN: NL84 INGB0000 209289  -

st. "Het Mosterdzaadje heeft een ANBI status.
Uw giften zijn daarom belasting aftrekbaar.

Post-Adres​

Adres:  Ryswickstraat 26
Postcode: 6525RD
Plaats:  Nijmegen
Land:   Nederland

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:   Daniël van Beek
        +31 6 14356360
        dvbeek1958@gmail.com
Vice-Vz:    Ine Knoop
        +31 24 3502475
        haz.knoop@gmail.com
Penn. meester: Frank Jogems
        +31 6 36573568